Zoeken

L/C

De afkorting L/C staat voor Letter of Credit. Dit is het basisdocument voor documentair krediet. Documentair krediet is een handeling waarbij een bank op de vraag van een koper van een goed zich ertoe verbindt tegenover de verkoper van het goed een zeker bedrag te betalen tegen aanbieding van een aantal duidelijk gedefinieerde documenten.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit